Новости проекта
Семь советов, как перейти на дистанционное обучение
Голосование
Как Вам наш сайт?
Всего 633 человека

МО учителей белорусского языка и литературы

Дата: 27 февраля 2014 в 13:40, Обновлено 24 февраля в 16:11
                     З калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
                     З сузор’яў і сонечных цёплых праменняў,
                    З грымучага ззяння бурлівых крыніц,
                    З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
                    I з гора, і з радасці, і з усяго
                   Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
                   Святыні народа, бяссмерця яго,—
                   Ты выткана, дзіўная родная мова.
                                            Максім Танк
СПІС НАСТАЎНІКАЎ : МАЛЫХІНА Т.Л. – кіраўнік МА
                                    МАКСІМЕНКА Т.І.
                                   ПАШКЕВІЧ С.В.
                                   ХМАРА В.А.
План работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
на 2019/2020 навучальны год
Тэма:
Кампетэнтасны падыход у выкладанні беларускай мовы і літаратуры”.
Мэта:
Рэалізацыя кампетэнтаснага падыходу для ўдасканалення адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры”.
Задачы:
  1. Забяспечыць своечасовае і якаснае засваенне педагогамі нарматыўнай прававой і вучэбна-метадычнай базы  арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”
  2. Стварыць умовы для актуалізацыі і паглыблення прадметных ведаў настаўнікаў, накіраваных на:
  • павышэнне якасці  прадметнай адукацыі;
  • удасканаленне прафесійнага майстэрства педагогаў;
  • распаўсюджанне  эфектыўнага педагагічнага вопыту па выкарыстанні сучасных адукацыйных тэхналогій.
Пасяджэнне  1 (кастрычнік)
Тэма:
Зместавыя і арганізацыйна-метадычныя асаблівасці адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры ў 2018/2019 навучальным годзе
Мэта:
стварыць умовы для засваення абноўленага зместу моўнай і літаратурнай адукацыі і ўдасканалення прафесійнай кампетэнцыі настаўнікаў у вобласці ведаў нарматыўных і прававых дакументаў і інструктыўна-метадычных рэкамендацый выкладання беларускай мовы і літаратуры ў новым навучальным годзе.
Задачы:
пазнаёміць настаўнікаў з прававымі дакументамі і інструктыўна-метадычнымі рэкамендацыямі МА РБ, якія вызначаюць стратэгію моўнай адукацыі на падставе кампетэнтнаснага падыходу.
Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада
Пытанні для абмеркавання:
1.     Аналіз вынікаў работы метадычнага аб’яднання ў 2017/2018 навучальным годзе
2.     Новыя метадычныя дапаможнікі дапаможнікі па прадметах і асаблівасці работы з імі
3.     Ацэнка ступені сфарміраванасці вучэбна-моўных уменняў і навыкаў вучняў
Пасяджэнне 2 ( снежань)
Тэма:
Фарміраванне      інфармацыйна-чытацкай      культуры      навучэнцаў  сродкамі прадметаў «Беларуская мова» і  «Беларуская літаратура»
Мэта:
стварэнне базы эфектыўных методык па фарміраванні чытацкай кампетэнтнасці вучняў.
Задачы:
правесці абмен вопытам па пытаннях арганізацыі работы па фарміраванні     інфармацыйна-чытацкай      культуры      навучэнцаў  сродкамі прадметаў «Беларуская мова»і «Беларуская літаратура»
Форма правядзення: семінар-практыкум
Пытанні для абмеркавання:
1.     Сутнасць тэхналогіі інтэрактыўнага навучання; эфектыўнасць яе выкарыстання ў адукацыйным працэсе
2.     Развіццё камунікатыўнай кампетэнтнасці педагогаў  сродкамі прадметаў «Беларуская мова»і «Беларуская літаратура»
3.     Прыёмы фарміравання чытацкай культуры на ўроках беларускай  літаратуры 
Пасяджэнне 3 (сакавік)
Тэма:
Методыка індывідуальнай работы з вучнямі, якія маюць адзнакі рознага ўзроўню вучэбных дасягненняў па прадметах “ Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”
Мэта:
абмеркаванне дзейнасці настаўніка на ўроках беларускай мовы і літаратуры па арганізацыі індывідуальнай работы з вучнямі, якія маюць адзнакі рознага ўзроўню вучэбных дасягненняў.
Задачы:
накіраваць метадычную вучобу на пошукі шляхоў удасканалення адукацыйнага працэсу, выкарыстанне перспектыўных форм, метадаў і прыёмаў навучання, інавацыйных падыходаў у выкладанні прадмета
Форма правядзення: метадычная нарада
Пытанні для абмеркавання:
1.     Методыка індывідуальнай работы на ўроках беларускай мовы
2.     Формы работы з нізкаматываванымі вучнямі на ўроках беларускай мовы і літаратуры
3.     Стварэнне на ўроках псіхалагічнага настрою, сітуацыі поспеху, станоўчага эмацыянальнага фону для кожнага вучня як асобы, як суб’екта працэса навучання
Літаратура:
Інтэрнэт-рэсурсы:
1.Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
2. Нацыянальны інстытут адукацыі.
3. Акадэмія паслядыпломнай адукацыі.
4.www.moiro.by Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі.
5.Ляшук, В.Я. Разнастайнасць урокаў у залежнасці ад методыкі іх правядзення / В.Я. Ляшук // Методыка выкладання беларускай літаратуры; Пад рэд. В.Я. Ляшук. – Мінск, 1999.
6.Валочка, Г. Асноўныя характарыстыкі сучаснага ўрока беларускай мовы / Г.Валочка // Беларуская мова і літаратура.- 2208 -№12-2008. №
7.Жуковіч, М.В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры/  М.В. Жуковіч. Мінск: “Сэр-Вит”, 2007.


 
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.