Новости проекта
Улучшайте результаты обучения, используя популярные функции электронного дневника!
Голосование
Как Вам наш сайт?
Всего 785 человек

МО учителей белорусского языка и литературы

Дата: 27 февраля 2014 в 13:40, Обновлено 15 января в 14:43
                     З калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
                     З сузор’яў і сонечных цёплых праменняў,
                    З грымучага ззяння бурлівых крыніц,
                    З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
                    I з гора, і з радасці, і з усяго
                   Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
                   Святыні народа, бяссмерця яго,—
                   Ты выткана, дзіўная родная мова.
                                            Максім Танк
ВІРТУАЛЬНЫ КАБІНЕТ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
СПІС НАСТАЎНІКАЎ :  ХМАРА В.А. – кіраўнік МА
                                    МАКСІМЕНКА Т.І.
                                    ПАШКЕВІЧ С.В.
                                    МАЛЫХІНА Т.Л. 
План работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
на 2020/2021 навучальны год

Тэма: “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці мовы і літаратуры па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў”.

Мэта: стварыць умовы для развіцця прадметна-метадычных кампетэнцый педагогаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.

Задачы:

 • садзейнічаць засваенню педагогамі нарматыўна-прававой і вучэбна-метадычнай базы арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”;
 • садзейнічаць выкарыстанню сучасных падыходаў да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па прадметах;
 • удасканальваць рэалізацыю ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як умову актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры;
 • садзейнічаць вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і фарміраванню іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбных прадметаў;
 • удасканальваць кантрольна-ацэначную дзейнасць настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры як сродку стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;
 • удасканальваць работу з высокаматываванымі вучнямі пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

Пасяджэнне 1 (жнівень)

Тэма: “Інструктыўна-метадычная нарада “Нарматыўна-прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу па прадметах беларуская мова і літаратура ў 2020/2021навучальным годзе”.

Мэта: засваенне педагогамі нарматыўна-прававой і вучэбна-метадычнай базы арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

         Задачы: садзейнічаць засваенню педагогамі нарматыўна-прававой і вучэбна-метадычнай базы арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”; садзейнічаць выкарыстанню сучасных падыходаў(на аснове Стандарту) да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па прадметах.

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада.

Пытанні для абмеркавання:

 1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ, Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі.
 2. Сучасныя падыходы да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” (на аснове Стандарту).

Пасяджэнне 2 (лістапад)

Тэма: “Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як умова актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры”.

Мэта: выкарыстанне ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей на вучэбных занятках.

          Задачы: удасканальваць рэалізацыю ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як умову актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры; удасканальваць уменне пастаноўкі трыадзінай мэты ўрока.

Форма правядзення: пасяджэнне-практыкум.

Пытанні для абмеркавання:

 1. Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як умова актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры.
 2. Пастаноўка трыадзінай мэты ўрока.

Пасяджэнне 3 (снежань)

Тэма: “Вучэбна-пазнавальная дзейнасць вучняў і фарміраванне іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

Мэта: асэнсаванне важнасці фарміравання ў вучняў метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый пры вывучэнні беларускай мовыі літаратуры.

          Задачы:  садзейнічаць вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і фарміраванню іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбных прадметаў; удасканальваць уменне падрыхтоўкі вучняў да ЦТ на розных ступенях навучання.

Форма правядзення: круглы стол.

Пытанні для абмеркавання:

 1. Вучэбна-пазнавальная дзейнасць вучняў і фарміраванне іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.
 2. Падрыхтоўка вучняў да ЦТ на розных ступенях навучання.

Пасяджэнне 4 (май)

Тэма: “Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры як сродак стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў”.

Мэта: разуменне кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка беларускай мовы і літаратуры як сродку стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.

          Задачы: удасканальваць кантрольна-ацэначную дзейнасць настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры як сродку стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў; удасканальваць работу з высокаматываванымі вучнямі пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

Форма правядзення: семінар-практыкум.

Пытанні для абмеркавання:

 1. Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры як сродак стымулявання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.
 2. Асаблівасці работы з высокаматываванымі вучнямі пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

Спіс рэкамендаванай літаратуры:

 1. Гоўзіч, І. М. Методыка выкладання беларускай літаратуры : дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей выш. навуч. устаноў / І. М. Гоўзіч, А. І. Лугоўскі, С. А. Сычова. – Мінск : БДПУ, 2012. – 229 с.

 2. Жуковіч, М. В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М. В. Жуковіч. – Мінск : Аверсэв, 2015. – 252 с.

3. Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спецыяльнасці «Беларуская філалогія» / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Мінск : РІВШ, 2007. – 252 с.

 4. Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.adu.by. – Дата доступу: 01.06.2020.

5. Сайт Акадэміі паслядыпломнай адукацыі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://academy.edu.by. – Дата доступу: 01.06.2020. 9

 6. Сілюк, Н. У. З матэматыкай да марфалогіі: падагульненне вывучанага па раздзеле «Марфалогія і арфаграфія. Культура маўлення» (урок беларускай мовы ў 10 класе) [Электронны рэсурс] / Н. У. Сілюк // Сайт ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі». – Рэжым доступу: http://academy.edu.by/files/podrazdelenia/bel%20mova/Siluk_marfol.pdf. – Дата доступу: 01.06.2020.

7. Слесарава, І. М. Міжпрадметныя сувязі на ўроках літаратуры: культуралагічны аспект / І. М. Слесарава // Роднае слова. – 2012. – № 3. –

8. Валочка, Г. М. Беларуская мова. 7 клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка, І. У. Булаўкіна. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 76 с.

 9. Валочка, Г. М. Міжнародная ацэнка адукацыйных дасягненняў вучняў (PISA) : чытацкая пісьменнасць / Г. М. Валочка // Роднае слова. – 2017. – № 4. – С. 50–53.

3. Валочка, Г. М. Фарміраванне чытацкай пісьменнасці ў працэсе навучання беларускай мове / Г. М. Валочка // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 50–54.

4. Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.adu.by. – Дата доступу: 01.06.2020.

5. Праскаловіч, В. У. Методыка выкарыстання кампетэнтнасна арыентаваных заданняў на ўроках беларускай літаратуры (на матэрыяле тэмы «Францыск Скарына») / В. У. Праскаловіч // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны : рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнар. Скарынаўскіх чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17-18 ліст. 2017 г. / рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск, 2017. – С. 55–61.

 6. Сайт Акадэміі паслядыпломнай адукацыі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://academy.edu.by. – Дата доступу: 01.06.2020.

7. Якуба, С. М. Беларуская мова : 8-9 класы : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С. М. Якуба. – Мінск : Сэр-Віт, 2019. – 156 с. 11

8. Яленскі, М. Г. Беларуская мова. 5-6 класы : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М. Г. Яленскі. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 152 с.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.